Ministerstvo financí očekává na konci roku pětimiliardový deficit v rozpočtu

spot_img

Deficit rozpočtu veřejné správy by měl ke konci letošního roku dosáhnout výše 5,2 miliardy eur nebo 4,9 perecenta hrubého domácího produktu (HDP), což odpovídá schválenému rozpočtu.
Vyplývá to z odhadu hospodaření veřejných financí k 30. červnu, který zveřejnilo Ministerstvo financí (MF) SR.

„Podstatně lepší vývoj příjmů rozpočtu veřejné správy, způsobený zvýšenou efektivitou výběru, jakož i inflací, je v relevantní míře kompenzován vlivy vyhlášených mimořádných situací (válka na Ukrajině, podzimní vlna pandemie), jakož i nárůstem a potřebou financování dodatečných výdajů rozpočtu veřejné správy v souvislosti s rostoucí inflací,” uvedlo MF.

Zvýšení daňových příjmů
Aktuální odhad předpokládá zvýšení daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu o 1,7 % HDP. Nárůst cenové hladiny se promítá zejména do vyšších příjmů z daně z přidané hodnoty (DPH) a přes růst mezd i do vyšších příjmů z daní z práce. Téměř třetina výnosu daní nad rozpočtem souvisí podle resortu is vyšší úspěšností výběru daně.

Čtěte také:

Bitcoin klesl na 18měsíční minimum

Ministerstvo upozornilo, že nárůst inflace o přibližně sedm procentních bodů v porovnání s prognózou z rozpočtu se projevuje i na výdajové straně. Nad rámec schváleného rozpočtu porostou zejména výdaje na zdravotní péči, a to o 0,5 procenta HDP.

Jednorázová odměna
Na základě jednání kolektivního vyjednávání bude důsledky inflace kompenzovat jednorázová odměna ve výši 500 eur celkovým nákladům přibližně 0,2 % HDP. Odhad hospodaření předpokládá, že inflační tlak bude do konce roku materializován na provozních nákladech až do výše dodatečných 0,3 % HDP nad úroveň schváleného rozpočtu veřejné správy.

Vyšší výdaje očekává ministerstvo iz důvodu vyšších nákladů na pandemii, než předpokládala vytvořená rezerva v rozpočtu (o 0,4 % HDP), v důsledku přesunu nevyčerpaných výdajů specifických podpor z roku 2021, zejména pro cestovní ruch, oblast dopravy a pro sociální zařízení.

S přesunem nevyužitých prostředků do aktuálního roku ve výši 0,5 procenta HDP se zatím počítá iv případě kapitálových výdajů.

Válka na Ukrajině
Negativně zasáhne do rozpočtu válka na Ukrajině, kde MF očekává na pomoc uprchlíkům zvýšení výdajů o téměř 0,2 % HDP, a dalších 0,1 % HDP si vyžádá materiální a humanitární pomoc.

Ministerstvo financí tak očekává, že zadlužení veřejné správy vzroste na úroveň 62,0 % HDP, přičemž čistý dluh poklesne o více než čtyři procentní body HDP.

Skutečně dosažený schodek rozpočtu veřejné správy může být ke konci roku nižší, a to v případě, že se nenaplní předpoklady kapitol státního rozpočtu o předpokládaném čerpání prostředků z EU, prostředků na financování společných programů ČR a EU, nebo použití kapitálových výdajů.

Optimističtější odhady
Výdaje rozpočtu veřejné správy by se tak mohly přiblížit optimističtějšímu odhadu Rady pro rozpočtovou odpovědnost (RRZ) z července 2022, který je ve výši 3,7 procenta HDP.

\“Odhad očekávané celoroční skutečnosti Ministerstva financí SR vychází z konzervativního, a proto i přísnějšího přístupu odhadu alokace zdrojů a potřeb na pokrytí rizik do konce roku,\“ dodalo ministerstvo financí.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora